વિજ્ઞાન-ધોરણ -8 પ્રકરણ-2 પુષ્પ અને ફળ-વિડીયો ,MP3 ફાઈલ અને યુનિટ ટેસ્ટ પીડીએફ સ્વરૂપે

નમસ્કાર
આજ રોજ અહીં વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ -8 નું બીજું પ્રકરણ-પુષ્પ અને ફળ વિશે માહિતી મુકવામાં આવી છે.અહીં આ પાઠમાં આવતી પ્રવૃત્તિ માટે વિડીયો ,MP3 ફાઈલ અને યુનિટ ટેસ્ટ પીડીએફ સ્વરૂપે મુકવામાં આવી છે જેનો ઉપયોગ આપ વર્ગખંડ દરમિયાન કરશો તો આપનું કાર્ય ઘણું સરળ થઈ જશે.

*પુષ્પ અને ફળ*

પુષ્પના ભાગો વિશેનો વિડીયો આ વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
●આ વિડિયોમા વજ્રચક્ર ની જગ્યાએ પુષ્પાસન અને પુષ્પાષનની જગ્યાએ વજ્રચક્ર સમજવું......

શુષ્ક ફળ અને માંસલ ફળનો વિડીયો 


                

આ વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

આ પાઠની યુનિટ ટેસ્ટ પીડીએફ સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

MP3 ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ કલિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો