વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૨ આહારના ઘટકો - વિડિયો, MP૩ ફાઇલ તેમજ UNIT ટેસ્ટ PDF

નમસ્કાર 
આજ રોજ અહિ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ-૭ ના પ્રકરણ-૨ આહારના ઘટકો વિશે ચર્ચા કરશુ. મિત્રો અહિ આ પાઠમા આવતી દરેક પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP૩ ફાઇલ તેમજ UNIT ટેસ્ટ PDF સ્વરુપે આપવામા આવી છે જેનો ઉપયોગ આપ વર્ગખંડ દરમિયાન કરશો તો આપનુ કાર્ય ઘણુ અસરકારક બની જશે. 

*આહારના ઘટકો પ્રકરણની પ્રવ્રુતિઓ*

૧- ખાદ્ય પદાર્થમા કાર્બોદિતની હાજરી તપાસવી 
વિડિયો YOUTUBE મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો
વિડિયો DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

૨- ખાદ્ય પદાર્થમા ચરબીની હાજરી તપાસવી 
વિડિયો YOUTUBE મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો
વિડિયો DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

૩-ખાદ્ય પદાર્થમા પ્રોટીનની હાજરી તપાસવી
વિડિયો YOUTUBE મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો
વિડિયો DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

૪-વિટામિન ની જાણકારી  
વિડિયો YOUTUBE મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
વિડિયો DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો


આ પ્રકરણની MP૩ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આ પ્રકરણની UNIT ટેસ્ટ PDF  ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો