ઉડાન - ઇંટરએક્ટિવ ઇ-મેગેઝિન અંક-૪


ઉડાન-એક નવી દિશા તરફ...

September 2018 Issue no.04

આ અંકમાં આપ મેળવશો...

1.વર્ગખંડ ટેકનોલોજી-અંગ્રેજી શિક્ષણ માટે ઉપયોગી ReadToMe સોફ્ટવેરની માહિતી.

2.સવિશેષ-આ વિભાગમાં ગુજરાતના જાણીતા અને ફરવા લાયક સ્થળોની વિશેષ માહિતી.

3.NCERT અભ્યાસક્રમ સાથે-આ વિભાગમાં વિજ્ઞાન ધો.6 થી 8ના પ્રકરણ 1 થી 5 ના MCQ ટેસ્ટ.

આ ઉપરાંત શાળામાં થયેલ નવતર પ્રવૃત્તિઓ તો ખરી જ...

મોબાઈલમાં જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

કોમ્પ્યુટરમા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો