ધોરણ- ૨ અને ૩ માટે ઉનાળુ વેકેશન લેશન કાર્ય

નમસ્કાર મિત્રો
મારો પુત્ર આરવ હાલ ધોરણ ૨ મા અભ્યાસ કરે છે. નવા સત્રથી તે ધોરણ ૩ મા આવશે. આ ઉનાળુ વેકેશનમા તેની ક્ષમતાને ધ્યાનમા રાખીને લેશન કાર્ય બનાવ્યુ છે જે ગુજરાતી અને ગણિત વિષયનું છે અને કુલ ૨૦ દિવસ માટેનું છે જે પીડીએફ સ્વરુપે છે. આપનું સંતાન કે આપની શાળામા ભણતા બાળકો માટે આ લેશન કાર્ય ઉપયોગી થઇ શકે.આપ તેની પ્રિંટ કાઢીને દરરોજ એક એક પેજ લખવા આપી શકો છો. આ માટે આ લેશન કાર્ય અહિ શેર કરી રહ્યો છુ. આશા રાખુ કે આ લેશન કાર્ય ઉપયોગી થશે.

લેશન કાર્ય ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

ગણિત માટેનું આવુ લેશન કાર્ય ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો  
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો