વર્ષ ૨૦૧૬ નું અવકાશી ઘટનાનું કેલેંડર

જે મિત્રોને આકાશ દર્શન કરવાનો શોખ છે તે મિત્રો પોતાના વ્યસ્ત જીવન માંથી પણ આકાશ દર્શન કરવાનો સમય કાઢી લેતા હોય છે.આપણે જે જગ્યા પર રહીએ છીએ ત્યાના આકાશ માં દર રોજ કઈક ને કંઈક આકાશી ઘટનાઓ બનતી હોય છે જેને જોવાનું આપણે ચુકી જતા હોઈએ છીએ અથવા તો આપણને ક્યાં સમયે કઈ ઘટના થવાની છે તેની અગાઉથી જાન હોતી નથી.ઘટના પૂરી થઇ જાય પછી ખબર પડે કે આજે તો સૂર્ય ગ્રહણ કે ચંદ્ર ગ્રહણ વગેરે કંઈક હતું અને ત્યારે આપણે ખુબ જ અફસોસ કરીએ છીએ.આવો અફસોસ કરવો નાં પડે એટલા માટે આપણી જોડે આવી ઘટનાની માહિતી અગાઉથી હોવી જોઈએ.

મિત્રો એટલા માટે હું ખાસ આપના માટે ઈન્ટરનેટ ના ખાંખા ખોળા કરીને એક સરસ મજાની માહિતી શોધી લાવ્યો છું.વર્ષ-2016 દરમિયાન ક્યારે ક્યારે અને કઈ કઈ મહત્વની અવકાશી ઘટનાઓ ઘટવાની છે તેનું ટાઈમ ટેબલ અહી રજુ કરું છું.તમે તેનો ઉપયોગ રેડી રેફરન્સ તરીકે કરી શકો છો.અહી માહિતી અંગ્રેજી ભાષામાં છે પણ તેને સમજવી બહુ અઘરી પણ નથી.

તો તૈયાર થઇ જાઓ આ વર્ષની આવનારી અવકાશી ઘટના ના સાક્ષી બનવા માટે
કેલેંડર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
નોંધ-કેલેન્ડર ને ઝૂમ કરીને વિગત વાંચજો

ઈમેજ સ્ત્રોત-space.com
Share: