અજબ ગજબ

મિત્રો 

આ વિભાગમાં અલગ અલગ વિષયને ધ્યાન માં રાખી અવ નવું જાણવાનું મળે તેવી માહિતી મુકવામાં આવી છે ધૂમકેતુનું નામકરણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? અહિ ક્લિક કરો
આધુનિક વિશ્વની અજાયબી -ચિચેન ઇત્સા અહિ ક્લિક કરો
ભૂકંપની તીવ્રતા અને એપીસેન્ટર કેવી રીતે શોધવામાં આવે છે ? અહિ ક્લિક કરો
આધુનિક વિશ્વની અજાયબી -તાજ મહાલ અહિ ક્લિક કરો
દક્ષિણ ધ્રુવ ખંડ માં ભારતીય સંશોધન મથકો કેવા છે અને ત્યાં સંશોધકો શું કરે છે ? અહિ ક્લિક કરો
આધુનિક વિશ્વની અજાયબી -કોલોસિયમ અહિ ક્લિક કરો
આધુનિક વિશ્વની અજાયબી -ચીનની મહાન દીવાલ અહિ ક્લિક કરો
કેવું છે ભારત નું ચંદ્રયાન -1 ? અહિ ક્લિક કરો
ભારતના ટોપ -15 ડેમ  અહિ ક્લિક કરો
વિશ્વના મહાસાગરો  અહિ ક્લિક કરો
ભારત ના પડોસી દેશો ને સ્પર્શતા રાજ્યો ના નામ યાદ રાખવાની ટ્રીક  અહિ ક્લિક કરો
જયપુર ના જંતર મંતર નું વિસ્મય કારક વિજ્ઞાન અહિ ક્લિક કરો
ચૂંટણી ની અવિલોપ્ય શાહી ની અજાણી માહિતી  અહિ ક્લિક કરો
ઇજનેરી દ્રષ્ટીએ ડેમના પ્રકારો અહિ ક્લિક કરો
એફિલ ટાવરની અજાણી માહિતી અહિ ક્લિક કરો
શાર્ક વિશેની અજાણી માહિતી અહિ ક્લિક કરો
વાદળને પણ નીચોવીને તરસ છીપાવતું વૃક્ષ અહિ ક્લિક કરો
માનવ શરીરની જાણવા જેવી વિસ્મયકારક વિગતો ભાગ-1 અહિ ક્લિક કરો
પદાર્થનું ચોથું સ્વરૂપ-પ્લાઝમા અહિ ક્લિક કરો
એક આખો દિવસ "બાય પાસ"કરી ગયેલ દેશ-સમોઆ અહિ ક્લિક કરો
માનવ શરીરની જાણવા જેવી વિસ્મયકારક વિગતો ભાગ-2 અહિ ક્લિક કરો
નોબેલ પ્રાઈઝ વિશે જાણવા જેવી અજાણી માહિતી   અહિ ક્લિક કરો      તંદુરસ્તી ને લગતી વાયકા અને વાસ્તવિકતા ભાગ-2
         
  તંદુરસ્તી ને લગતી વાયકાઓ અને વાસ્તવિકતાઓ ભાગ-1

   પૃથ્વી પર તમારો નંબર કેટલામો?