વિજ્ઞાન- ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૪ પાણીના ગુણધર્મો- પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ

નમસ્કાર
આજ રોજ અહિ ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૪ પાણીના ગુણધર્મો વિશે માહિતિ મેળવીશુ. અહિ આ પાઠમા આવતી પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ મુકવામા આવી છે. જેનો આપ વર્ગખંડ દરમિયાન ઉપયોગ કરી શકશો.

*ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૪ પાણીના ગુણધર્મો*
         
વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો લિંક-૧ 
વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો લિંક-૨ 
MP3 ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો
UNIT TEST PDF ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો
Share:

2 ટિપ્પણીઓ:

  1. આ ટિપ્પણી બ્લૉગ વ્યવસ્થાપક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  2. આ ટિપ્પણી બ્લૉગ વ્યવસ્થાપક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

    જવાબ આપોકાઢી નાખો