સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ-8 પ્રકરણ-3 "ભારતનુ બંધારણ"-વિડિયો, ઓડિયો અને UNIT TEST PDF સ્વરુપે

નમસ્કાર 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ-8 પ્રકરણ-3  "ભારતનુ બંધારણ" વિશે માહિતિ મેળવીએ. મિત્રો અહિ આ પાઠ ને બાળકો સરળતાથી સમજી શકે તે માટે એક નાનકડો વિડિયો બનાવી ને અહિ રજુ કરવામા આવ્યો છે જેનો ઉપયોગ આપ વર્ગખંડ કાર્યમા, કરી શકો છો. આ ઉપરાંત આ પાઠ વિશે માહિતિ મળી શકે તે માટે ઓડિયો સ્વરુપે એક ફાઇલ પણ મુકવામા આવી છે. જેથી આપનુ કાર્ય ઘણુ સરળ બની જશે. 
આ પ્રકરણને બરાબર સમજવી દિધા બાદ બાળકો નુ મુલ્યાંકન કરી શકાય તે માટે અહિ એક UNIT TEST આપવામા આવી છે જેની પ્રિંટ આપ કાઢી શકશો. આ ટેસ્ટ PDF સ્વરુપે છે. 
*ભારતનુ બંધારણ*
YOUTUBE મા વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો               
આ પાઠની ઓડિયો ફાઇલ માટે અહિ કલિક કરો  
આ પ્રકરણની UNIT TEST માટે અહિ ક્લિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો