સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ-૮ પ્રકરણ-૧ ભારતમા યુરોપિયન પ્રજાનુ આગમન-વિડિયો, MP૩ ફાઇલ તેમજ PDF મા UNIT TEST

નમસ્કાર 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ-૮ પ્રથમ પ્રકરણ- ભારતમા યુરોપિયન પ્રજાનુ આગમન વિશે અહિ ચર્ચા કરશુ. આ પાઠ વિશે અહિ આપ વિડિયો, MP૩ ફાઇલ તેમજ PDF મા UNIT TEST મેળવી શકશો જેનો ઉપયોગ આપ વર્ગખંડમા કરશો તો આપનુ કાર્ય ઘણુ અસરકારક બની જશે. 

 *ભારતમા યુરોપિયન પ્રજાનુ આગમન*
YOUTUBE મા વિડિયો જોવા માટે  અહિ ક્લિક કરો
વિડિયો DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આ પાઠની MP૩ ફાઇલ DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

UNIT TEST PDF સ્વરુપે ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ- ૬ અને ૭ ની  આવી માહિતિ મેળવવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો