વિજ્ઞાન ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૧ ચુંબકના ગુણધર્મો-વિડિયો અને પીડીએફ

નમસ્કાર 
વિજ્ઞાન વિષય મા જુન મહિનામા પ્રથમ સત્ર માટે બે પ્રકરણ ભણાવવાના છે જે નીચે મુજબ છે 

૧-ચુંબકના ગુણધર્મો 
૨- આહારના ઘટકો  

મિત્રો અહિ આપણે પ્રથમ પ્રકરણ વિષે ચર્ચા કરશુ. અહિ આ પોસ્ટ મા તમને આ પાઠ મા આવતી ઘણી બધી પ્રવ્રુતી વિશે માહિતી આપવામા આવશે 

અહિ આપ વર્ગખંડ મા આ પ્રકરણ ભણાવો ત્યારે આપને ઉપયોગી થાય તેવુ અને બાળકો સરળતા થી સમજી શકે તે માટે પ્રકરણમા આવતી પ્રવ્રુતીના પ્રયોગો જાતે કરીને તેના વિડિયો બનાવીને અહિ રજુ કરવામા આવ્યા છે. આ વિડિયો દ્વારા અભ્યાસ કરાવ્યા બાદ બાળકોનુ મુલ્યાંકન કરવા માટે અહિ અંતે UNIT TEST પણ આપવામા આવી છે જે PDF સ્વરુપે છે જેને આપ પ્રિંટ કરી શકો છો. નીચે આપેલા વિડિયો આપ youtube મા જોઇ શકો છો અને Download પણ કરી શકો છો. 

ચુંબકના ગુણધર્મો પાઠ મા આવતી પ્રવ્રુતીના વિડિયો 

૧- ચુંબકિય બળરેખાઓનો અભ્યાસ  

youtube મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
download કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

૨- ચુંબકિય ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરવો  

 youtube મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
download કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

૩- ખીલીનુ વિદ્યુત ચુંબક બનાવવુ 

youtube મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
download કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

૪-સોયનુ ક્રુત્રિમ  ચુંબક બનાવવુ 

youtube મા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
download કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ચુંબકના ગુણધર્મો  પાઠ માટે UNIT ટેસ્ટ PDF મા ડાઉંનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
mp૩ ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૬ ના પ્રકરણ -૧ ચુંબક માટેના વિડિયો અને PDF યુનિટ ટેસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

મિત્રો આપના અમુલ્ય સુચનો આપ અમારા વોટ્સએપ નંબર 99981 90662 પર મોકલી શકો છો. 

આભાર સહ...... 
ચંદન રાઠોડ 

Share: